Svensk Klassisk Massage

Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka ) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd behandling av kroppens mjuka vävnader meddelst rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna men i dag tas även apparater till hjälp.

På 1800-talet utarbetade Per Henrik Ling (1776 – 1839) det massagesystem som går under namnet svensk klassisk massage.

Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen:

  • Effleurage – strykningar , glidningar
  • Petrissage – knådningar, saxningar
  • Friktion – gnidningar i cirklar eller på tvären
  • Tapotement – snabba rytmiska slag som ger en djupgående vibration: hackning, klappning el. bultning
  • Vibration – skapas med händerna eller med en apparat

Massagen uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnade och uppmjukande behandling. Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, blodpropp eller åderbråck, bakteriella inflammationer eller hudåkommor.

Andningsmassage

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem som bygger på manuella behandlings
metoder. För bland annat följande åkommor har metoden ett mycket gott resultat: Hosta, Doftallergi, Parfymallergi, Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats. Även de med t.ex. riktig astma och KOL har stor nytta av denna behandling.

För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen.

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och andas ut.

Ett vanligt problem framförallt i samband med stress och andningsrelaterade besvär t. ex. hosta och doftallergi är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Detta innebär att andningsmusklerna utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare. Lungorna töms aldrig riktigt på gammal luft. Syrenivån blir därmed sämre vilket leder till problem i kroppen.

Lotorpsmetoden bygger på klassisk massage och inriktar sig på behandl. av andningsmuskulaturen. Andningsövningar ingår
också. Under en behandling genomförs ett antal utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna på luft.

Cirkulationsmassage

Cirkulations- och nervbanemassage är en mycket djupgående och kraftfull massagemetod som primärt ökar cirkulationen i både blod- och lymfsystem. Sekundärt påverkas kroppens alla system och dess inbördes samverkan.

Vävnad med dålig genomblödning/syresättning – cirkulationsspärr – kan uppstå av många olika orsaker t.ex. hårt åtsittande kläder, vävnadsskador/ärrbildning, medfödda defekter, rökning, stress mm.

Vävnad som får dålig genomblödning/syresättning reagerar med inlagring av slaggprodukter vilket ger smärta och nedsatt funktion.

Det kan förekomma olika reaktioner på hur man reagerar på behandlingen men ofta ger det kraftiga utrensningsreaktioner.

Behandlingen kan utföras både som hel- och halvkropp och tar mellan 1 och 1 1/2 timma.